Tiedon saavutettavuus ja luova osaaminen avaimina kestävään menestykseen

Merija Timonen on opetus- ja oppimispalveluiden johtaja Lapin korkeakouluyhteisössä (Lapin korkeakoulukonserni), joka koostuu Lapin ammattikorkeakoulusta ja Lapin yliopistosta. Timonen kertoo Tuudon haastattelussa Lapin korkeakouluyhteisöstä sekä sen toiminnasta yhdessä Tuudon kanssa.

– Lapin korkeakouluyhteisön yhteinen strategia ponnistaa ja tähtää siihen, että me olemme vastuullinen ja arktinen korkeakouluyhteisö toimien globaalissa arkisenvastuun piirissä. Toiminta tuottaa kestävää kehitystä, kestävää matkailua ja tulevaisuuden palveluita, jotka ovat monimuotoisia ja pystyvät hallitsemaan etäisyyksiä, Timonen esittelee.

Lapin korkeakouluyhteisö on vahva toimija etenkin taiteessa, tieteessä ja työelämäyhteydessä omaten laajaa osaamista niin pohjoisella, valtakunnallisella kuin myös kansainvälisellä mittakaavalla. Sen identiteetissä peilautuu selkeästi myös suomalainen kulttuuri tavalla, jolla Timonen Suomea kuvailee.

– Mielestäni Suomi on hyvin ponteva maa: pitkäjänteinen ja pitkämielinen tiedonetsijä. Tietoa tarvitaan arkipäivästä selviytymiseen ja sen sujuvoittamiseen. Toisin sanoen tiedolla helpotetaan elämää. Suomi on erilaisten vaikutteiden käyttäjä ja soveltaja omaan tilanteeseensa ja siinä mielessä sisukas. Suomi on myös pohjoinen maa pohjoisine ominaisuuksineen, joita hyödynnetään kansainvälisessä työssä.

Timonen jatkaa kuvausta esittäen, että suomalaisen yhteiskunnan kehitys vaatii osaamista ja menestymistä, mikä edelleen edellyttää kykyä saavuttaa tietoa, oppia uutta ja soveltaa omaa osaamista. Suomen kilpailukyky täten riippuu osaavista ja luovista ihmisistä sekä siitä, että osaamisen kasvattaminen on pitkäjänteistä koko yhteiskunnassa. Tiedon keräämiseen ja analysointiin sekä sillä johtamiseen toisaalta tarvitaan apuvälineitä, Timonen huomauttaa.

– Näiden työkalujen täytyy olla sellaisia, että niillä mahdollistetaan kokonaisuuden kehittämistä, jotta ne voisivat tuottaa laatua kaikkeen meidän toimintaan: myös korkeakoulujärjestelmän toimintaan.

Tällaisten tietoa käsittelevien apuvälineiden merkitys kasvaa, koska yhteiskunnassa kaivataan kehityksen luomisen kannalta yhä enemmän asiantuntijoita eri tehtävissä ja osaamisalueissa. Näin ollen paitsi korkeakoulutuksen tarve ja korkeakoulututkinnon käyvien määrä jatkuvasti kasvaa, myös tutkimuksen ja siten tiedon merkitys korostuu, Timonen selittää.

– Korkeakoulutuksen ja sen toiminnan perustana on aina tutkittu tieto.

Tieto ei myöskään ole enää vain harvojen oikeus, vaan se kuuluu jokaiselle, koska tutkittu tieto on oleellinen pohja kaikenlaiselle päätöksenteolle sekä toiminnan arvioimiselle. –Tutkitun tiedon käyttö ja tiedon saavutettavuus tarkoittaa, että meidän täytyy huolehtia siitä, että tiedon saamiseen tarvittavat resurssit riittävät, esittää Timonen.

Tuudo vapauttaa korkeakouluyhteisön keskittymään olennaiseen mahdollistamalla tehokkaan tiedonsaannin ja helpottamalla opiskelijan arkea

Tuudo on kulkenut Lapin korkeakouluyhteisössä aina vuodesta 2016 lähtien. Timonen kertoo, kuinka Tuudon käyttöönoton tärkein tarkoitus on korkeakouluyhteisössä tälläkin hetkellä se, että opiskelijalla itsellään olisi helppo saavutettavuus siihen tietoon, joka häntä koskee.

– Tuudo on ainoa oikea mobiilisovellus, jota korkeakouluyhteisömme opiskelijat käyttävät. Se tukee opiskelijan polkua koko opiskeluiden ajan: uuden opiskelijan ensimmäisistä askeleista opintojen loppuun asti.

Tuudon peruspalvelut, joita opiskelija tarvitsee joka päivä, kuten lukujärjestys, omat opintosuoritukset, opintoihin ja kursseille ilmoittautuminen ovat helposti saavutettavissa, kun sovellus kulkee opiskelijalla koko ajan mukana. – Se veisi opiskelijalta todennäköisesti enemmän aikaa ja vaivaa, jos hän joutuisi käyttämään monia eri palveluita näiden eri tarpeiden toteuttamiseen, Timonen arvioi.

Lisäksi nämä arjen asiat, jotka kulkevat Tuudossa mukana eivät rajoitu vain opiskeluun, vaan opiskelijat on huomioitu siellä monin eri tavoin: opiskelijan kirjastokortti, opiskelijakortti, opiskelijaravintoloiden ruokalistat ja lähiliikenteiden palvelut ovat kaikki opiskelijan kanssa aina mukana Tuudon avulla, Timonen lisää. Kun kaikki opiskelijan tarvitsema perustieto kulkee hänellä itsellään helposti mukana Tuudossa, korkeakoulun ei tarvitse enää itse erikseen toteuttaa tällaista tiedonantamista opiskelijalle.

– Tuudo vapauttaa Lapin korkeakouluyhteisön resursseja niihin konkreettisiin toimintoihin, joita se tarjoaa opiskelijoilleen, kuten neuvontaan ja ohjaukseen, Merija sanoo. – Eli kyllä Tuudo on tällainen arjen helpottaja!

Tuudon joustavuus tukee korkeakoulun kykyä tarjota opiskelijoilleen parasta mahdollista palvelua

Tulevana syksynä Lapin yliopisto yhtenäistää perusrekisterinsä Lapin ammattikorkeakoulun kanssa. Tärkeintä Lapin korkeakouluyhteisölle on tuolloin varmistaa, että Tuudon perustoiminnallisuudet toimivat ja kulkevat edelleen opiskelijan mukana muutoksen jälkeen, koska näiden palveluiden tarjoaminen opiskelijoille on korkeakouluyhteisölle tärkeää. Kehityssuunnitelmia on tulevaisuudella monia muitakin, minkä mahdollistaa Tuudon on monikehittyneisyys useiden erilaisten palveluiden tuottamiseen sekä Lapin korkeakouluyhteisön halu tehdä innovoivaa yhteistyötä Tuudon kanssa

– Tällä hetkellä meille on ajankohtaista hyvinvointipalveluiden ja kansainvälisten palveluiden sisällyttäminen Tuudoon opiskelijoillemme. Hiljattain olemme myös keskustelleet palveluista, jotka tukisivat meidän kansainvälisten opiskelijoidemme suomenkielen opiskelua Tuudon kautta.

Kehitysmahdollisuudet opiskeluarjen helpottamiseen yhteistyössä Tuudon kanssa ovat Timosen mukaan äärettömät. – Tuudo on siinä mielessä joustava, että käyttöä voi kehittää rajattomasti. Luovuus on siis mahdollisuus eikä rajoite käytölle, Timonen toteaa iloisesti.

Tuudo haluaa jatkossakin tukea sekä Lapin korkeakouluyhteisön korkealaatuista työtä että muiden koulutusta tarjoavien instituutioiden toimintaa sujuvoittamalla tiedonjakamista tärkeiden toimijoiden välillä ajankohtaisesti ja merkityksellisesti luovana ja kattavan palvelun tarjoavana kätevänä yhteistyökumppanina, joka kuulee ja toteuttaa kumppaninsa tarpeet ja toiveet pitäen opiskelijan edut kaiken toiminnan keskiössä. Kun korkeakoulujen opiskelijat ja hallinto saattavat keskittyä ydinosaamisensa kehittämiseen sekä sen jakamiseen, myös yhteiskunta voi saavuttaa parempia tuloksia ja menestystä – yksinkertaisemmin.

Lue lisää Tuudosta täältä.
Lue lisää Lapin korkeakouluyhteisöstä täältä.

Haastattelu tehty heinäkuussa 2021.