Laadukas sisältö ja sen kohdennettu mainonta ovat olennainen osa digitaalista rekrytointia.

On tärkeää, että sisältö vastaa kohderyhmienne ongelmiin ja toiveisiin, jotta rekrytointimarkkinoinnilta saadaan toivottuja tuloksia. Ota siis talteen seuraavat ideat sisällöntuottoon:

1. Työntekijätarinat

Parhaimmillaan työntekijätarinat vastaavat hakijaa askarruttaviin kysymyksiin, sekä näyttävät kuinka yrityksessä pääsee kasvamaan ja kehittymään. Huomioithan, että työntekijätarina sopii avoinna olevaan paikkaan, eli vastaavaa työtä tekevä työntekijä kertoo itse kokemuksistaan. Videot ja erilaiset tekstit toimivat hyvin, ja sisällöistä saa monta lyhyempää somepostausta aikaiseksi.

2. Yrityskulttuuri, työyhteisö ja työtehtävät

Rehellisesti ja selkeästi kuvattu yrityksen kulttuuri, työyhteisö ja työtehtävät auttaa houkuttelemaan yrityksenne toimintatapoihin sopivia henkilöitä. Hakijat haluavat tietää minkälaisessa ympäristössä työskentelisivät sekä mitä heiltä odotetaan, jolloin todellisuutta vastaamaton mielikuva saattaa esimerkiksi tuottaa pettymyksiä uusille työntekijöille ja kasvattaa näin henkilöstön vaihtuvuutta. Korkeakoululaisten parissa nämä kokemukset luovat pohjan koko loppu-uran kantavalle mielikuvalle yrityksestänne.

3. Yrityksenne edut

Tarjoatteko kilpailukykyistä palkkaa, näköalapaikkaa ja tukea vapaa-ajan harrastuksiin? Nämä kliseet eivät herätä luottamusta, joten näyttäkää kuinka lupaamanne asiat toteutuvat käytännössä. Tarjoatteko esimerkiksi tukea perhe-elämän ja työn yhdistämiseen? Tehkää tästä vaikkapa blogiartikkeli, jossa kerrotte, kuinka etu on käytännössä toteutunut. Tuudon työelämäkyselyjen perusteella korkeakouluopiskelijat odottavat tukea ja arvostusta työnantajaltaan, joten tämä on tilaisuus erottua muista.

4. Miten teille pääsee töihin

Kertomalla selkeästi mitä toivotte hakemukselta ja kuinka rekrytointiprosessi etenee, edistätte työnhakijan päätöstä lähettää hakemus teille. Myös hakijoiden läpikäyminen helpottuu, kun saatte teille sopivia hakemuksia.

5. Kysy yleisöltä

Mikä ihmisiä askarruttaa työnhaussa tai nimenomaan teillä työskentelyssä? Mitä he haluavat kuulla ja oppia? Kysymällä yleisöltänne saatte hyviä ideoita ja tietää yleisönne akuutimmat ongelmat. Myös työhaastatteluissa tai aiheeseen liittyvissä webinaareissa esiin tulleet kysymykset kannattaa kirjoittaa ylös.

Kiinnostaako, miten työnantajabrändiä voi vahvistaa rekrytointikampanjan aikana? Lue lisää täältä.