Sen lisäksi, että työnhakijat kilpailevat keskenään työpaikoista ja työnantajan huomiosta, on kilpailu myös työnantajien välillä kiivastunut viime vuosina. Työnantajat joutuvat miettimään yhä tarkemmin, miten he voivat erottua edukseen ja mitkä ovat heidän tärkeimpiä kilpailuetujaan työmarkkinoilla.

Jokainen työnhakija arvostaa tietenkin erilaisia asioita – yhtä motivoi suuri palkka, kun taas toiselle vapaa-aika merkitsee enemmän. Työnantajana on kuitenkin hyvä miettiä, mitkä ovat ne omat valttikortit, joiden avulla herätetään potentiaalisen työntekijän kiinnostus. Lue täältä, miksi sinunkin pitäisi aloittaa työnantajabrändäys nyt.

Koska me Tuudolla olemme opiskelijarekrytoinnin asiantuntijoita, olemme nostaneet esiin neljä työnantajan kilpailuetua erityisesti opiskelijan näkökulmasta. Toki samat teemat koskevat myös muita kohderyhmiä.

1. Positiivinen työnantajamielikuva

Hakupäätökseen vaikuttaa vahvasti työnantajan maine. Positiiviset, ja erityisesti negatiiviset, tarinat leviävät nopeasti ja kavereiden kokemukset piirtävät tietynlaista mielikuvaa työnantajasta. Työnantajabrändäyksestä puhutaan hyvin paljon nykypäivänä ja totuus on, että hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen vaatii myös ajatusta ja resursseja yrityksiltä. Onnistunut työnantajabrändityö on kuitenkin merkittävä kilpailuetu tulevaisuudessa.

Työnantajamielikuvaa voi parantaa muun muassa keskittymällä organisaatiokulttuuriin sekä työhyvinvointiin. Työnantajabrändiä ei rakenneta vain markkinoinnin tai HR:n toimesta, vaan siihen osallistuu laaja joukko sidosryhmiä niin organisaation sisällä kuin ulkopuolellakin. Kuluttajabrändi on sidoksissa työnantajabrändiin, joten asiakkaiden ajatukset ja kokemukset muokkaavat myös työnantajamielikuvaa.

Lisäksi on hyvä muistaa, että hyvämaineisessa työpaikassa työskentely on ylpeyden aihe, mikä tuottaa sosiaalista arvoa. Tällöin työntekijä puhuu mielellään työstään työpaikan ulkopuolellakin, ja positiiviset tarinat leviävät.

2. Urakehitysmahdollisuudet 

Opiskelijat tekevät usein opintojen aikana hyvin monenlaisia töitä, jotka eivät välttämättä suoraan vastaa omaa koulutusta. Uutta työpaikkaa hakiessa opiskelijoita kuitenkin kiinnostaa, millaiset mahdollisuudet heillä on edetä organisaation sisällä ja rakentaa uraa yrityksessä vaikkapa kesätyön tai harjoittelujakson jälkeen. Osaamisen kehittyessä ja kokemuksen karttuessa on luonnollista tavoitella lisää vastuuta ja monipuolisempia työtehtäviä. 

Työtehtävien mielekkyys on tietenkin aina subjektiivinen asia ja siihen vaikuttaa yksilön omat mielenkiinnon kohteet ja persoona. Näin ollen opiskelijaa usein kiinnostaakin enemmän, kuinka paljon he voivat itse vaikuttaa työn sisältöön ja urakehitykseen organisaatiossa. Tärkeintä on, että opiskelija pääsisi ainakin jollain tasolla käyttämään jo opinnoista ammennettua osaamistaan ja kehittymään oman alansa asiantuntijaksi. 

3. Organisaation arvot ovat kunnossa

Työpaikkaa etsiessä opiskelijat ovat pääosin erittäin kiinnostuneita siitä, millaiset arvot yrityksellä on ja ovatko nämä linjassa heidän oman arvomaailmansa kanssa. Tuudon työelämäkyselyssä vuonna 2022 työelämän tärkeimmiksi arvoiksi nousivat tasa-arvo, merkityksellisyys, yhteistyö, rehellisyys ja luottamus. Nykyisin monet työnantajat korostavat myös rentoa ilmapiiriä ja huumorin merkitystä työpaikalla. Se, ettei töitä tarvitse tehdä kulmat kurtussa päivästä toiseen on totta kai bonus useimmille työnhakijoille. 

Sen lisäksi, että yrityksen arvot ovat listattuna kahvihuoneen seinällä tai verkkosivuilla, tulee niiden ohjata organisaation toimintaa. Yrityksen olisi siis hyvä miettiä, mitä esimerkiksi tasa-arvo käytännössä tarkoittaa työpaikalla ja miten se toteutuu. Avoin ja ennen kaikkea todenmukainen viestintä herättää luottamusta ja auttaa löytämään yritykseen sopivimmat työntekijät.

4. Joustavuus

Globaalin pandemian aikana etätyöskentelystä on tullut yleisempää, ja moni on tottunut hoitamaan opiskelut ja työt kotoa käsin. Vuoden 2022 työelämäkyselystä käy ilmi, että noin joka toinen opiskelija suosii etätyömahdollisuutta tarjoavia yrityksiä. Etätyö antaa työntekijälle vapautta ja mahdollistaa muun muassa mökkivierailut keskellä viikkoa, mutta moni kaipaa myös kohtaamisia työkavereiden kanssa. Hybridityö on yleinen käsite tänä päivänä ja se tarkoittaa etä- ja lähityön yhdistämistä. 

Vapaus ja joustavuus eivät liity vain paikkaan vaan myös aikaan. Monissa työpaikoissa käytetään liukuvaa työaikaa, joka antaa työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa omaan työaikaan. On hyvä ottaa huomioon, että osa on tehokkaimmillaan ennen kukonlaulua, kun taas toisille aikaiset aamut ovat hankalia. Joustavuus työaikojen suhteen on erityisen tärkeää, jos töitä tehdään opintojen ohella. 

Haluatko kuulla lisää korkeakouluopiskelijoiden rekrytoinnista? Ota yhteyttä, niin autamme teitä lisäämään näkyvyyttänne korkeakouluissa ympäri Suomen.