Anonyymi rekrytointi voi olla erinomainen tapa edistää työnantajan monimuotoisuustavoitteita, ja sen suosio rekrytointityökaluna saattaakin yleistyä tulevaisuudessa. DEI (diversity, equity and inclusivity) eli, monimuotoisuus, tasa-arvo ja inklusiivisuus ovat nousseet yhä merkittävämpään asemaan työmarkkinoilla ja monet työnantajat ovat ottaneet DEI-teemat osaksi strategiaansa. 

Työelämä ei valitettavasti vielä ole täysin tasa-arvoinen ja kaikki työnhakijat eivät lähde aivan samalta viivalta, vaan osa on alakynnessä jo hakemuksen lähettämisvaiheessa. Altavastaajiksi saattavat jäädä esimerkiksi nuoret naiset, joiden odotetaan hankkivan perheenlisäystä, ulkomaalaistaustaiset henkilöt tai ikääntyvät henkilöt. 

Mitä anonyymi rekrytointi tarkoittaa?

Anonyymissa rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan hakijan tunnistetiedot, kuten kuva, nimi, sukupuoli, syntymäaika tai äidinkieli. Näin ehdokkaita arvioidaan tasapuolisesti pelkästään heidän taitojensa ja pätevyytensä perusteella ilman tiedostamattomia ennakkoluuloja ja syrjintää. 

Anonyymi rekrytointi pysyy anonyymina aina siihen asti, kun ehdokkaiden joukosta valitaan haastatteluun kutsuttavat, eli lopullisia päätöksiä ei kuitenkaan täysin nimettömänä pystytä tekemään. Anonymiteetila voi kuitenkin olla erittäin suurikin merkitys ja se saattaa kannustaa työnhakijaa lähettämään hakemus, vaikka olisi aikaisemmin kohdannut syrjintää työelämässä.  

Tavoitteena on löytää juuri osaamiseltaan sopiva ehdokas tehtävään ja edistää samalla oikeudenmukaisuutta, monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta työpaikoilla. Anonyymi rekrytointi voi olla hyvä keino myös huomata piilossa olevia asenteita. On hyvä kuitenkin huomata, että anonyymi rekrytointi ei ole ainut avain onneen, vaan monimuotoisuuden ja inklusiivisuuden edistäminen vaatii työnantajalta myös muuta panostusta työpaikalla. 

Kokeilun kautta pysyvään käyttöön 

Anonyymia rekrytointia on kokeiltu jo monissa organisaatioissa, ja osalle se on jäänyt pysyväksi toimintatavaksi. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on ottanut anonyymin rekrytoinnin käyttöön onnistuneen kokeilun jälkeen. 

Helsingissä arvioitiin, että kokeilun myötä työhakemusten määrä olisi kasvanut ja naishakijoiden osuus olisi noussut. Myös henkilöitä, joilla ulkomaalaisen kuuloinen nimi, rekrytoitiin arvion mukaan enemmän. Näin ollen siis syrjintä väheni. Lue lisää aiheesta täältä

Helsinki ei ole suinkaan ainoa toimija, joka hyödyntää anonyymia rekrytointia. Esimerkiksi monet muut kunnat ja kaupungit ovat seuranneet Helsingin esimerkkiä ja käyttävät nyt anonyymia rekrytointia tasa-arvoisen työelämän edistämiseksi. 

Tasa-arvo nousi myös Tuudon työelämäkyselyssä vuonna 2022 ensimmäiselle sijalle opiskelijoiden tärkeimpien työelämän arvojen listalla. Tulevaisuuden työelämässä monimuotoisuus ja tasavertainen kohtelu sukupuoleen, ikään tai etnisyyteen katsomatta nousee varmasti yhä merkittävämpään asemaan. Anonyymin rekrytoinnin käyttöönotto saattaa olla yksi tapa DEI-tavoitteiden saavuttamiseksi ja tasa-arvoisen työelämän saavuttamiseksi. Monimuotoisuus ja sen edistäminen on myös tärkeä osa työnantajamielikuvan rakentamista.

Oletko rekrytoimassa korkeakouluopiskelijoita harjoitteluun? Katso täältä vinkit onnistuneeseen rekrykampanjaan.