Tietosuojaseloste (B2B-asiakasrekisteri)

Rekisterinpitäjä:

Tuudo Oy
Paavo Havaksen tie 5 F, 90570 Oulu
sähköposti: info@tuudo.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Ville Mustalahti
Paavo Havaksen tie 5 F, 90570 Oulu
Sähköposti: ville.mustalahti@tuudo.fi

Rekisterin nimi:

Tuudo Oy:n B2B-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Tuudo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisäksi rekisteriä käytetään laskuttamiseen.

Tietoja voidaan käyttää Tuudo Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme ja markkinointiviestinnässä.

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri sisältää:

  • Asiakasyrityksen nimi ja osoite
  • Asiakkaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkaan laskutustiedot
  • Tiedot tilauksista

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yleisesti saatavilla olevat internetlähteet, tuudo.fi-verkkosivusto, asiakassuhteen kautta saatavat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Tuudo Oy:n käytössä, paitsi Tuudo Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa osana asiakassuhteen hoitamista. Rekisterissä olevan henkilön henkilötiedot poistetaan rekisteröidyn pyynnöstä elleivät lainsäädäntö, avoimet laskut, asiakassuhde tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, paitsi niissä tapauksissa, joissa asiakkaan toimipaikka sijaitsee EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ja asiakassuhteen hoidon kannalta on tarkoituksenmukaista käyttää ulkoista, paikallista palveluntarjoajaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Tuudo Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella. Käytössä ei ole manuaalisia aineistoja.

Säilytysaika:

Tuudo ei säilytä henkilötietoja pidempään kuin lainsäädännön salliman enimmäisajan ja ainoastaan niin kauan, kun on tarpeellista Palveluiden tai niiden osan tarjoamiseksi. Säilytysaika riippuu tietojen luonteesta sekä käsittelyn tarkoituksesta. Enimmäissäilytysaika voi näin ollen vaihdella tapauskohtaisesti. Palveluiden käyttöäsi koskevat Asiakastiedot poistetaan lähtökohtaisesti kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olet lopettanut Palveluidemme käytön. Säilytämme Asiakastietoja niin kauan, kun Asiakas on Palveluidemme rekisteröitynyt käyttäjä taikka niin kauan, kun laki sitä meiltä edellyttää tai meillä on jokin lainmukainen syy säilyttää tietoja esimerkiksi vaateiden käsittelyn, sisäisen raportoinnin, markkinoinnin tai tilinpitovelvollisuuden vuoksi.

Säilytämme Analytiikkatietoja 12 – 26 kuukautta. Tämän jälkeen anonymisoimme Analytiikkatiedot.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista:

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tietojensa tarkastamiseen henkilötietolain mukaisesti sekä oikeus vaatia tietojensa oikaisemista, mikäli lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet eivät estä tietojen oikaisemista.

Valituksen tekeminen:

Mikäli katsot, että henkilötietojen käsittelytoimemme ovat soveltuvan tietosuojalainsäädännön vastaisia, voit tehdä asiasta valituksen paikalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa paikallisen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi

Tietoturvallisuus:

Käytämme hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä sekä fyysisiä suojatoimenpiteitä Asiakkaalta saatujen ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Käyttämiämme toimenpiteitä ovat esimerkiksi tietojen salaus, salasanat, palomuurit, turvalliset tilat ja järjestelmät, jotka on suojattu rajoitetuin pääsyoikeuksin. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden, palautettavuuden ja vikasietoisuuden varmistamiseksi. Testaamme säännöllisesti Palveluamme, järjestelmiämme ja muuta laitteistoa haavoittuvuuksien varalta.

Mikäli tietoturvatoimenpiteistä huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, jolla on todennäköisesti haitallisia vaikutuksia Asiakkaiden yksityisyydelle, ilmoitamme loukkauksesta soveltuvan lainsäädännön edellyttämällä tavalla asiaankuuluville Asiakkaille ja muille vaikutusten alaisille osapuolille, sekä soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatiessa viranomaisille niin pian kuin mahdollista.